• Twój koszyk jest pusty

Tomasz Herbich, Pragnienie Królestwa

front okladka TH
  • Tomasz Herbich, Pragnienie Królestwa
  • 34.00 zł
  • Autor: Tomasz Herbich
  • Oprawa: miękka
  • Format: 210x140
  • Liczba stron: 346
  • Wydawnictwo: Teologia Polityczna
  • ISBN: 978-83-62884-97-1

August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu


Autor książki w ośmiu zawartych w Pragnieniu Królestwa artykułach wykazuje, że Cieszkowski i Bierdiajew reprezentowali dwa istotnie różne oblicza mesjanizmu – podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego mesjanizm ma charakter eschatologiczny, wyczekuje końca i patrzy na historię z perspektywy jej transcendentnego kresu, nie zaś – wewnątrz światowego spełnienia.

 

Autor równocześnie wyraża przekonanie, że nie można żadnego z tych istotnie różnych stanowisk wyłączyć z tradycji mesjanistycznej, i dlatego mesjanizm da się scharakteryzować być może jedynie jako pewną postawę – jako tytułowe pragnienie Królestwa. W zakończeniu książki Herbich stara się pokazać, że różnica między tymi dwoma stanowiskami znajduje swoje odzwierciedlenie także we współczesnych polskich debatach na temat rozumienia mesjanizmu.

 

Przeczytaj przedmowę ---->

 

O książce napisali m. in.:

 

Współcześni Polacy nie rozumieją, czym był mesjanizm. A ponieważ go nie rozumieją – ponieważ go lekceważą, a czasem nawet nim gardzą – wobec tego nie znają i nie rozumieją samych siebie. Książka Tomasza Herbicha prowadzi nas w głąb polskiej duszy, pokazując nam nasze miejsce w geografii duchowej narodów słowiańskich.

                                                                                                                                                                             prof. Wawrzyniec Rymkiewicz

 

Pragnienie Królestwa jest obiektywną prezentacją historyczną ważnego fragmentu dziejów mesjanizmu (w dwu jego charakterystycznych odmianach), a zarazem dobitnym i liczącym się głosem w żywej światopoglądowej debacie toczącej się dzisiaj w Polsce. Czytelnik książki otrzymuje porcję rzetelnej wiedzy o twórczości dwu wybitnych myślicieli - Augusta Cieszkowskiego (1814-1894), polskiego filozofa doby romantyzmu, i znanego przedstawiciela rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, Mikołaja Bierdiajewa (1874-1948) - a zarazem zostaje wprowadzony w samo centrum „walki o światopogląd” prowadzonej aktualnie przez polskich neomesjanistów.

                                                                                                                                                                                       prof. Stanisław Pieróg

 

Biogram:

 

Tomasz Herbich (ur. 1988) – absolwent teologii, filozofii i politologii, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik Teologii Politycznej. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej oraz w teologii biblijnej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i licznych tekstów popularnonaukowych. W 2017 roku otrzymał Stypendium Cieszkowskiego na realizację projektu badawczego „Filozofia polskiego romantyzmu i rosyjski renesans religijno-filozoficzny w perspektywie porównawczej”.

 

W mediach o książce:

 

-relacja ze spotkania z Autorem w Klubie Jagiellońskim

 

-audycja o mesjanizmie z Tomaszem Herbichem w PR II (prowadzi M. Sułdrzyński, O wszystkim z kulturą)

 

-rozmowa z Autorem o książce w Trójkowym chuliganie literackim (prowadzi M. Matyszkowicz)

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn logo8

Polityka prywatności Regulamin Warunki wysyłki

Oprogramowanie sklepu i jego wynajem dostarcza: symbioza.net.pl